Exklusiv foglös kreativitet

 
 
kamin savamea.jpg
 
 

Våra produkter

produktbeskrivning

Savameas produkter baseras på de naturliga råvarorna kvartssand, marmormjöl, vitcement och späds med  vatten eller resin. När de kombineras med oorganiska material uppstår ytor med imponerande egenskaper och användningsmöjligheter.

Produkterna är ursprungligen från Tyskland med komponenter från hela Europa. Systemet har använts med framgång i över 10 år och de många möjligheterna att designa byggnader har haft en avgörande betydelse.

Ytbeläggningarna med Rustico och Keramiko öppnar upp för helt nya kreativa lösningar då produkterna är mycket lätt att kombinera med dagens arkitektur samt skapar oanade möjligheter. Elegant, exklusivt men ändå tåligt.

Den unika ytan skapas av skickliga händer på plats i en serie arbetsmoment. Strukturen som eftersträvas framträder vid färgsättningen och atmosfären förändras beroende på hur ljuset faller in, vilket också inverkar på färg och utseende. Individualitet och omväxling är den nya inredningstrenden.

Några användningsområde är tex lägenheter, villor, loft, hotell, spa-anläggningar, konferenslokaler, kontor, restauranger, kaféer, offentliga byggnader, butiker och kök. Ytans storlek begränsar inte men befintliga expansionsfogar och skiljeväggar till andra byggelement måste finnas kvar.

 

bearbetning

Innan produkterna appliceras måste underlaget kontrolleras att det är helt samt tillräckligt bärkraftigt. Detta är väldigt avgörande för vilka förberedelser som ska utföras innan spackling. Spacklingen är ett flerstegsprogram som utförs förhand med enklare verktyg som gör att golvläggarens personliga smak och kunskap får stor betydelse för slutresultatet. Materialets tjocklek varierar beroende på underlaget men ca bygghöjd är 3-5 mm. Trots att Savameas produkter i sig själv har väldigt hög hållfasthet kan ytan inte fördela belastningen. 

 

försegling

Avslutningsvis förseglas ytan på alla vägg- och golvbeläggningar vilket gör ytorna vattenavvisande, lättskötta samt tåliga. Oavsett om man önskar en matt eller glansig överyta ska alltid den första förseglingen utföras med glanslack. Detta för att bland annat minimera ränder vid applicering.  

ytskikt

Ytan präglas alltid av den som har utformat den, den är helt unik och kan alltså inte jämföras med någon annan vad gäller färg och struktur. Det är viktigt att båda parter är överens om slutresultatet innan arbetet påbörjas. Hantverkarens arbetssätt, redskap och spacklingsteknik är avgörande. Teknikerna är många och därför rekommenderas det att vid större ytor som ska spacklas roterar hantverkarna på arbetsytan, detta gör att strukturerna i överytan flätas samman på ett harmoniskt sätt och ger en exklusiv helhet. 

torktider

• Kan belastas 5 dagar efter utförande.
• Kan utsättas för fukt 5 dagar efter utförande.
• Sluthärdad efter ca 28 dagar.

utförande

Savamea vägg- och golvbeläggningar ska läggas på i flera arbetsmoment. Man måste ta hänsyn till torkningstiderna mellan de olika momenten när arbetet planeras.

  • Ytbeläggningar från Savamea kan färgas, därför kan det finnas små avvikelser från mönstret på ytan.

  • Inga föremål (t ex täckfolie) får ställas på golvet och inga material som kan fördröja eller förhindra torkningsprocessen (t ex maskeringstejp) får användas innan förseglingen har torkat. De lämnar mörka avtryck efter sig.

  • För hög luftfuktighet kan också påverka härdningen av 2K-PUR-lacket. Riktvärde: den relativa luftfuktigheten ska ligga mellan 40 -60 %.

  •  Yttemperaturen måste vara min. 10°C. Rumstemperatur min. 16°C. Golvvärme måste sänkas till 15°C eller stängas av.

  •  Sprickor i underlaget täcks inte av Savamea golvbeläggningar.

  •  Alla expansionsfogar måste finnas kvar.

 
 
 
NFM_ackrediterad_utförare.jpg
 
Savamea_logo.png